Procedura zabiegu podtrzymującego | Silhouette Soft®
Przejść do Sekcji Pacjent
Idź do sekcji lekarza
PL

Opis zabiegu krok po kroku

Zabieg Silhouette Soft® jest wykonywany w gabinecie w znieczuleniu miejscowym i wymaga zaawansowanego przeszkolenia oraz zachowania ścisłych warunków aseptycznych. Na tych stronach opisano najważniejsze etapy zabiegu Silhouette Soft®.

Przygotowanie pacjenta

 1. Zdjąć biżuterię i kolczyki
 2. Założyć czepek, aby włosy nie zasłaniały twarzy
 3. Usunąć makijaż
 4. Wykonać zdjęcie pacjenta przed zabiegiem
 5. Określić obszary zabiegu oraz wektory
 6. Za pomocą linijki Silhouette Soft i pisaka narysować wektory (zdjęcie po prawej stronie)
 7. Wybrać wariant i długość nici podtrzymującej w zależności od potrzeb pacjenta

Minimalna długość pomiędzy punktem wprowadzenia i każdym punktem wyprowadzenia w przypadku wszystkich wzorów
8 stożków / 6 cm
12 stożków / 9 cm
16 stożków / 11 cm

Znieczulenie

• Zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym odbywają się zawsze tak samo, niezależnie od wzoru.
• W każdym punkcie wstrzyknąć 0,5 ml 1% roztworu lidokainy z adrenaliną w stosunku 1:200 000.
• Poczekać 15 minut aż lokalny środek znieczulający zacznie działać.
• Przygotować materiał

Znieczulenie w przypadku zabiegu w środkowej części twarzy podaje się w punktach wprowadzenia i wyprowadzenia, oznaczonych przed operacją.

Nie zaleca się wstrzykiwania leku znieczulającego wzdłuż wstępnie zaznaczonej ścieżki, aby uniknąć problemów z umieszczeniem produktu na odpowiedniej głębokości.

Znieczulenie w przypadku zabiegu w obszarze brwi/szyi podaje się w punktach wprowadzenia i wyprowadzenia, oznaczonych przed operacją.

Aby ułatwić przeprowadzenie stożków przez tkankę i ograniczyć dolegliwości bólowe, znieczulenie miejscowe można także podać wzdłuż wstępnie zaznaczonej ścieżki.

Przygotowanie materiału – znieczulenie

Na potrzeby zabiegu zaleca się przygotowanie następujących materiałów:

 • Fartuch dla pacjenta
 • Biały fartuch dla lekarza
 • Niejałowe rękawiczki do znieczulenia
 • 1% roztwór lidokainy z adrenaliną w stosunku 1:200 000
 • Strzykawka: 3–5 ml
 • Igły: 31 G x 2 i 18 G x 1
 • Nici podtrzymujące Silhouette Soft
 • Igła: 18 G x 2 (z otworem)
 • Jałowe nożyczki
 • Jałowe gaziki
 • Jałowe rękawiczki do wprowadzenia nici
 • Roztwór antyseptyczny
 • Środek do usuwania makijażu

Pobierz listę materiałów

Opis zabiegu krok po kroku

1

Osłonić głowę pacjenta jałową chustą

 • Po przygotowaniu materiału i podaniu znieczulenia zaleca się osłonięcie głowy pacjenta jałową chustą.
 • Założyć jałowe rękawiczki
 • Wyciąć okrąg w rozmiarze głowy pacjenta
 • Użyć jałowej chusty o wymiarach 90 x 75 cm
 • Złożyć ją na 4 i wyciąć otwór za pomocą jałowych nożyczek
 • Umieścić otwór na głowie pacjenta

2

Po raz trzeci zdezynfekować obszar poddawany zabiegowi

3

Przygotować nić podtrzymującą

Wyjąć wyrób Silhouette Soft z tacy, delikatnie pociągając oba końce nici podtrzymującej, aby zacisnąć węzły i sprawdzić stan wyrobu.

Wprowadzanie nici

4

Utworzenie otworu wprowadzającego

Za pomocą igły 18 G utworzyć otwór wprowadzający. Przed wprowadzeniem nici SS za pomocą igły 18 G utworzyć otwór wprowadzający. Igłę należy wprowadzić prostopadle do skóry. Wprowadzając wyrób w tkankę, należy utrzymywać skórę na płasko do momentu osiągnięcia tkanki podskórnej. Po dotarciu do podskórnej tkanki tłuszczowej ścisnąć skórę, aby uniknąć zmian w tkankach leżących poniżej.

5

Wprowadzić prostopadle do skóry na głębokość 5 mm

Wprowadzić pierwszą igłę z nicią prostopadle do skóry przez punkt wprowadzający. Nić należy wprowadzić na głębokość 5 mm do tkanki podskórnej do momentu, kiedy zniknie czarna linia.

Ustalanie głębokości wprowadzenia nici

6

Włóż szew równolegle do skóry

Prowadź igłę równolegle do skóry przez tkanki podskórne aż do punktu wyjścia.

Wprowadzanie nici i punkt wyprowadzenia

7

Wyprowadzić igłę i delikatnie ją wyciągnąć

Kiedy igła dotrze do punktu wyprowadzenia, należy delikatnie ją wyprowadzić i wyciągnąć, aby pierwszy rząd stożków znalazł się w tkance tłuszczowej.

8

Wyprowadzanie igły

Przed wyprowadzeniem należy sprawdzić regularność głębokości wprowadzenia, delikatnie unosząc igłę. Wyprowadzić igłę przez punkt wyprowadzenia, pomagając sobie nasadką igły 18 G.

9

Odciąć igłę

Igłę można odciąć, pozostawiając wolne długie końce nici.

Wprowadzanie szwów i umieszczanie szwów w tkankach

10

Włożenie drugiej połowy szwu

Następnie zacznij od włożenia drugiej połowy szwu. Wprowadzić igłę prostopadle do skóry w tym samym otworze wejściowym, z zachowaniem głębokości 5 mm w tkance tłuszczowej. I postępuj w ten sam sposób, jak w przypadku pierwszej igły.

11

Czynności te należy powtórzyć w przypadku wszystkich nici

Cała nić została teraz wprowadzona i znajduje się w powierzchownych warstwach tkanki podskórnej. Czynności te należy powtórzyć w przypadku wszystkich nici, a następnie po drugiej stronie.

Pozycjonowanie tkanki tłuszczowej

12

Pozycjonowanie tkanek nad szyszkami

Trzymając wszystkie palce jednej ręki, uszczypnij ją, delikatnie naciskając. Jednocześnie wyciągnij odsłonięte końce szwów drugą ręką, aby stożki łączyły się z tkanką, aby utrzymać kompresję.

Sprawdzić, przyciąć i wprowadzić

13

Sprawdzić symetrię, kiedy pacjent przyjmie pozycję siedzącą

14

Dostosowywanie rezultatów

Po zakończeniu uciskania tkanki tłuszczowej należy przyciąć wolne końce nici w punktach wyprowadzenia.

15

Przyciąć nić

Użyć końcówek nożyczek, aby delikatnie odciągnąć skórę w celu przycięcia nici na głębszym poziomie. Pożądane jest pozostawienie końcówek nici pod skórą, aby uniknąć możliwej erozji wyrobu przez skórę. Ten ostatni etap ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia wypchnięcia nici, które mogłoby doprowadzić do podrażnienia skóry pacjenta.

16

Oczyścić obszar zabiegu i nałożyć maść antyseptyczną.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji po zabiegu

Pacjentom należy przekazać ulotkę z zaleceniami pozabiegowymi. Po zabiegu może pojawić się niewielki obrzęk lub wybroczyny. Czasem w miejscach wprowadzenia mogą pojawić się niewielkie zagłębienia lub nieregularności skóry. Niedogodności te ustępują w ciągu kilku dni po zabiegu.

Zobacz rezultaty zabiegu Silhouette Soft®

Rezultaty

Witamy na

Wybierz opcję, która najlepiej Cię opisuje.

Pacjent
Lekarz