Đào tạo & Giáo dục Trực tuyến về Thẩm mỹ | Silhouette Soft®
Chuyển sang phần bệnh nhân
Đi đến phần bác sĩ
VI

Đào tạo & Giáo dục Trực tuyến

Tìm hiểu thêm khóa đào tạo về chỉ căng da Silhouette Soft®

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm khóa đào tạo về chỉ căng da Silhouette Soft hiện có tại khu vực, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ bên trái để liên hệ đến chúng tôi. Sau đó, một thành viên trong nhóm tại địa phương sẽ liên hệ với bạn.

GIA NHẬP CAO ĐẲNG SINCLAIR

About Sinclair College

Sinclair College has been conceived with the aim of offering Sinclair partners premier online educational resources to support our existing hands-on training programs. The Sinclair College has been developed around 4 key pillars:

Anatomy applied to aesthetic medicine

Combined treatments, a growing trend in the industry to meet patient needs

Sinclair products: Ellansé – collagen stimulator -, Perfectha – hyaluronic acid, and Silhouette – suspension sutures

Practice Support: Services to improve the practice’s offering to patients and add value to the practice business, such as digital strategy or patient communications

Các sự kiện & hội thảo chuyên ngành trên web

Tham gia các cuộc hội thảo chuyên ngành được tổ chức trên web (webinar) và kết nối với các chuyên gia có trình độ cao để thảo luận về các chủ đề khác nhau. Nhấp vào một chương trình để tìm hiểu thêm.

Bắt đầu khóa đào tạo

Để tiếp cận đến các khóa học của Cao đẳng Sinclair, tất cả những gì bạn cần làm đó là đăng ký. Sau đó, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm hành trình theo tốc độ riêng và cách thức phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân.Các mô-đun đào tạo này mang tính tự nguyện nhưng Sinclair khuyến nghị rằng các bác sĩ nên hoàn thành tài liệu đào tạo này để quen thuộc hơn với những sản phẩm, công nghệ có thể được sử dụng và phương pháp giải phẫu được áp dụng. Các sản phẩm của Sinclair chỉ dành cho các bác sĩ hành nghề được đào tạo về y học.

Chào mừng bạn đến

Vui lòng chọn tùy chọn mô tả bạn tốt nhất

Bệnh nhân
Bác sĩ